CONCORDIA PAX byla založena v roce 1991 jako křesťanská humanitární organizace. Cílem její činnosti bylo – jak je zřejmé i z jejího názvu (SVORNOST a POKOJ) – šířit porozumění a usilovat o vytváření důvěry mezi lidmi, poskytovat humanitární služby a k tomu získávat prostředky vlastní kulturní, osvětovou, vydavatelskou a jinou činností a formou darů. Na plnění tohoto poslání se podíleli svou prací a finanční podporou především členové a spolupracovníci, popř. v kooperaci s dalšími organizacemi.